Valtiopaivaasia KK 824/2014

KK 824/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Kysymys jätetty

Pvm

24.10.2014

Kansanedustaja

Kauma, Pia /kok

Muita allekirjoittajia

2

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

27.10.2014

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vastaus annettu

Pvm

07.11.2014

Vastaaja

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2014 vp