KK 83/2001 vp

Kirjallinen kysymys: Äänestysmahdollisuuksien lisääminen sähköisen henkilökortin avulla

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Neittaanmäki, Petri /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

01.03.2001

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2001 vp