KK 845/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Kehitysyhteistyön tuloksellisuus ja väärinkäytösten ehkäiseminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kauma, Pia /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

19.11.2014

Vastaaja

Kehitysministeri Sirpa Paatero

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2014 vp

Asiasanat