Valtiopaivaasia KK 847/2012

KK 847/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Sähköisen äänestämisen mahdollistaminen internetissä

Kysymys jätetty

Pvm

02.11.2012

Kansanedustaja

Kaikkonen, Antti /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

05.11.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

22.11.2012

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

07.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2012 vp

​​​​