Valtiopaivaasia KK 874/2008

KK 874/2008 vp

Kirjallinen kysymys: Ennakkoäänestyspaikkojen määrän ja korkean äänestysprosentin vastaavuus kuntavaaleissa 2008

Kysymys jätetty

Pvm

19.11.2008

Kansanedustaja

Koskinen, Marjaana /sd

Muita allekirjoittajia

8

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

21.11.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

09.12.2008

Vastaaja

Oikeusministeri Tuija Brax

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

19.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2008 vp

​​​​