KK 888/2006 vp

Kirjallinen kysymys: Lapset ja rekisteröity parisuhde

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Meriläinen, Rosa /vihr

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

30.11.2006

Vastaaja

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

09.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 138/2006 vp