KK 916/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Ennakkoäänestyspäivien ja -aikojen yhtenäistäminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Muita allekirjoittajia

26

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

19.11.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2002 vp