KK 916/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Kyproksen pankkien rahanpesuepäilyihin liittyvät tarkastukset

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kauma, Pia /kok

Muita allekirjoittajia

1

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

10.12.2012

Vastaaja

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2013 vp

Asiasanat