KK 934/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuus

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Tuupainen, Kauko /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

16.12.2014

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp