Valtiopaivaasia KK 945/2014

KK 945/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Lasten tapaamiset erotilanteessa

Kysymys jätetty

Pvm

05.12.2014

Kansanedustaja

Lipponen, Päivi /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

09.12.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

18.12.2014

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp

​​​​