KK 946/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Kansalaisten ennakkoäänestysmahdollisuudet vuoden 2003 eduskuntavaaleissa

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Muita allekirjoittajia

19

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

03.12.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

20.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 170/2002 vp