Valtiopaivaasia KK 948/2008

KK 948/2008 vp

Kirjallinen kysymys: Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön hoitajan samanaikainen mahdollisuus äänestää

Kysymys jätetty

Pvm

09.12.2008

Kansanedustaja

Lahtela, Esa /sd

Muita allekirjoittajia

1

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

11.12.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

19.12.2008

Vastaaja

Oikeusministeri Tuija Brax

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2009 vp

​​​​