KK 959/2000 vp

Kirjallinen kysymys: Eutanasian hyväksyminen Hollannissa

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /skl

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

20.12.2000

Vastaaja

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2001 vp