KK 961/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Työajan joustavuuden lisääminen työelämässä

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kaikkonen, Antti /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Vastaus annettu

Pvm

18.12.2014

Vastaaja

Työministeri Lauri Ihalainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

13.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2014 vp