Valtiopaivaasia KK 984/2002

KK 984/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Äänestyspaikkaverkoston turvaaminen

Kysymys jätetty

Pvm

20.11.2002

Kansanedustaja

Seppälä, Arto /sd

Muita allekirjoittajia

6

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

21.11.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

12.12.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

17.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 183/2002 vp