Valtiopaivaasia KK 989/2012

KK 989/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Suomen panttijärjestelmä

Kysymys jätetty

Pvm

14.12.2012

Kansanedustaja

Nauclér, Elisabeth /r

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

20.12.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

10.01.2013

Vastaaja

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2013 vp

​​​​