KVN 13/1996 vp

Kysymys valtioneuvostolle: Perusoikeuksien toteuttamisesta samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnissä

Päätökset

Päätös

Rauennut

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Anttila, Ulla /vihr

Muita allekirjoittajia

3