LA 1/1998 vp

Lakialoite: Laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Koskinen, Marjaana /sd

Muita allekirjoittajia

17

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.1998 Päättynyt PTK 22/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 6/1997 vp