LA 1/2006 vp

Lakialoite: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kangas, Matti /vas

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2006 Päättynyt PTK 25/2006
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 15/2006 vp
Valmistunut

26.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5.-14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 1/2006 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2007 Keskeytetty PTK 154/2006
09.02.2007 Päättynyt PTK 156/2006 20-22
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2007 Keskeytetty PTK 158/2006
14.02.2007 Päättynyt PTK 159/2006 5-6
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 254/2006 vp