LA 1/2014 vp

Lakialoite: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kärnä, Jukka /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.02.2014 Poistettu PTK 16/2014
05.03.2014 Päättynyt PTK 19/2014
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta