LA 10/2011 vp

Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 7 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain 7 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 7 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Mustajärvi, Markus /vr

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2011 Päättynyt PTK 59/2011
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/2011 vp
Valmistunut

10.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 10/2011 vp ja LA 17/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2011 Keskeytetty PTK 70/2011
18.11.2011 Päättynyt PTK 72/2011 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.2011 Keskeytetty PTK 73/2011
23.11.2011 Päättynyt PTK 74/2011 6,7
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 90/2011 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot