LA 100/1991 vp

Lakialoite: Ehdotukset laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 13 §:n ja työturvallisuuslain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotukset laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 13 §:n ja työturvallisuuslain 9 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Anttila, U /Vihr

Muita allekirjoittajia

2

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1991 Poistettu PTK 93/1991
26.11.1991 Päättynyt PTK 94/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3194

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 116/1993 vp