Valtiopaivaasia LA 100/2004

LA 100/2004 vp

Lakialoite: Laki yrittäjien työvoimakustannusten alentamisesta

Päätökset

1. Laki yrittäjien työnantajakustannusten alentamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki yrittäjien työnantajakustannusten alentamisesta

Aloite jätetty

Pvm

24.09.2004

Kansanedustaja

Zyskowicz, Ben /kok

Muita allekirjoittajia

35

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2004 Päättynyt PTK 102/2004 9
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2005 vp
Valmistunut

18.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 §, 5 § ja 13 § muutettuina ja että lakialoitteet LA 100/2004 vp ja LA 132/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2005 Keskeytetty PTK 124/2005 1
25.11.2005 Päättynyt PTK 126/2005 6 29-32
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2005 Keskeytetty PTK 127/2005 9
30.11.2005 Päättynyt PTK 128/2005 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 146/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​