Valtiopaivaasia LA 102/2006

LA 102/2006 vp

Lakialoite: Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laki kuntajakolain ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Päätös

Hylätty

2. Laki kuntajakolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

2. Laki kuntajakolain muuttamisesta

3. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

05.10.2006

Kansanedustaja

Puisto, Virpa /sd

Muita allekirjoittajia

26

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2006 Päättynyt PTK 114/2006 17
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 31/2006 vp
Valmistunut

15.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 85/2005 vp ja LA 102/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 26/2005 vp, TPA 94/2005 vp ja TPA 103/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.01.2007 Keskeytetty PTK 139/2006 6
12.01.2007 Päättynyt PTK 141/2006 1 1-2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2007 Keskeytetty PTK 142/2006 6
17.01.2007 Päättynyt PTK 143/2006 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 155/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​