LA 106/1991 vp

Lakialoite: Ehdotukset omaishoitajalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotukset omaishoitajalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Suhonen /SMP

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1991 Poistettu PTK 107/1991
12.12.1991 Päättynyt PTK 108/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3491

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 174/1992 vp