LA 106/2001 vp

Lakialoite: Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2001 Päättynyt PTK 116/2001
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 7/2002 vp
Valmistunut

14.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 106/2001 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 219/2001 vp , TPA 269/2001 vp ja TPA 47/2002 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 179/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.01.2003 Päättynyt PTK 180/2002
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.01.2003 Päättynyt PTK 184/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 18/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot