LA 107/2010 vp

Lakialoite: Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait

Päätökset

1. Jätelaki

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Jätelaki

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2010 Päättynyt PTK 120/2010
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 23/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että 3., 4., 7.-17., 19. sekä 20. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 5., 6. ja 18. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 21. lakiehdotus, että lakialoite LA 107/2010 vp hylätään ja että hyväksytään 4 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 199/2010 vp

Asiasanat