LA 108/2006 vp

Lakialoite: Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lapintie, Annika /vas

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2006 Päättynyt PTK 103/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta