LA 108/2007 vp

Lakialoite: Laki opintotukilain 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki opintotukilain 20 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki opintotukilain 20 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Taiveaho, Satu /sd

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2007 Päättynyt PTK 70/2007
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/2007 vp
Valmistunut

20.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 77/2007 vp, LA 107/2007 vp ja LA 108/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2007 Keskeytetty PTK 84/2007
23.11.2007 Päättynyt PTK 86/2007 2-3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2007 Päättynyt PTK 87/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 64/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot