LA 108/2009 vp

Lakialoite: Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Filatov, Tarja /sd

Muita allekirjoittajia

31

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2009 Päättynyt PTK 104/2009
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta