LA 109/2005 vp

Lakialoite: Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

2. Laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta

3. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

6. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kankaanniemi, Toimi /kd

Muita allekirjoittajia

5

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2005 Päättynyt PTK 99/2005
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2005 vp
Valmistunut

06.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 109/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2005 Keskeytetty PTK 105/2005
14.10.2005 Päättynyt PTK 106/2005 1-7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2005 Keskeytetty PTK 110/2005
26.10.2005 Päättynyt PTK 111/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 124/2005 vp