Valtiopaivaasia LA 109/2008

LA 109/2008 vp

Lakialoite: Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

23.10.2008

Kansanedustaja

Filatov, Tarja /sd

Muita allekirjoittajia

31

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2008 Keskeytetty PTK 98/2008 5
24.10.2008 Päättynyt PTK 99/2008 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 23/2008 vp
Valmistunut

04.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteet LA 102/2007 vp, LA 94/2008 vp ja LA 109/2008 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2008 Keskeytetty PTK 104/2008 1
12.11.2008 Päättynyt PTK 105/2008 1 1-5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008 11
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 130/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​