Valtiopaivaasia LA 11/2012

LA 11/2012 vp

Lakialoite: Laki vesihuoltolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vesihuoltolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vesihuoltolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

20.03.2012

Kansanedustaja

Tossavainen, Reijo /ps

Muita allekirjoittajia

18

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.2012 Päättynyt PTK 39/2012 4
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/2014 vp
Valmistunut

23.05.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 11/2012 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 42/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2014 Päättynyt PTK 59/2014 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 218/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​