LA 111/1999 vp

Lakialoite: Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Rehula, Juha /kesk

Muita allekirjoittajia

24

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.1999 Päättynyt PTK 59/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/1999 vp
Valmistunut

13.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteeseen 111/1999 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1999 Päättynyt PTK 75/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.1999 Keskeytetty PTK 77/1999
22.10.1999 Päättynyt PTK 78/1999 1
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1999 Päättynyt PTK 80/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta pysyi toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 83/1999 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §