LA 111/2006 vp

Lakialoite: Laki opintotukilain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Häkämies, Jyri /kok

Muita allekirjoittajia

39

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2006 Päättynyt PTK 103/2006
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta