LA 111/2008 vp

Lakialoite: Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Heikkinen, Hannakaisa /kesk

Muita allekirjoittajia

28

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2009 Päättynyt PTK 11/2009
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2010 vp
Valmistunut

09.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 111/2008 vp , LA 115/2008 vp ja LA 133/2008 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2010 Poistettu PTK 68/2010
21.06.2010 Päättynyt PTK 69/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 180/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot