Valtiopaivaasia LA 112/2009

LA 112/2009 vp

Lakialoite: Laki perusopetuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

10.11.2009

Kansanedustaja

Peltonen, Tuula /sd

Muita allekirjoittajia

11

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2009 Päättynyt PTK 109/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 4/2010 vp
Valmistunut

21.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 112/2009 vp hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2010 Keskeytetty PTK 57/2010 3
01.06.2010 Päättynyt PTK 58/2010 2 2-16
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2010 Päättynyt PTK 62/2010 15
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 109/2009 vp

​​​​