Valtiopaivaasia LA 114/2001

LA 114/2001 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

20.09.2001

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2001 Päättynyt PTK 116/2001 25
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2002 vp
Valmistunut

05.04.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4., 6., 9.-11., 13.-15., 17. ja 19.-21. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3., 5., 7., 8., 12., 16. ja 18. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 138/2000 vp ja LA 114/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.04.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.2002 Päättynyt PTK 41/2002 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2002 Päättynyt PTK 43/2002 18
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 17/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​