Valtiopaivaasia LA 114/2010

LA 114/2010 vp

Lakialoite: Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki yliopistolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

3. Laki yliopistolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

02.12.2010

Kansanedustaja

Peltonen, Tuula /sd

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2010 Päättynyt PTK 132/2010 9
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 14/2010 vp
Valmistunut

09.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina että hyväksytään uusi 6. lakiehdotus, että lakialoite 114/2010 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 169/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 12 5
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 164/2010 vp