Valtiopaivaasia LA 115/2010

LA 115/2010 vp

Lakialoite: Laki kansanedustajain eläkelain ja kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
150/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
151/2011
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki kansaneläkelain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
152/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
153/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.02.2011

Voimaantulo

01.03.2011

Säädöskokoelma
154/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

2. Laki kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

07.12.2010

Kansanedustaja

Kalli, Timo /kesk

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2010 Päättynyt PTK 128/2010 13
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 47/2010 vp
Valmistunut

19.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakialoitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 3.-5. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 141/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2011 Päättynyt PTK 142/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.2011 Päättynyt PTK 143/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, lakialoitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

11.02.2011

Kirjelmä
EK 39/2010 vp

​​​​