Valtiopaivaasia LA 117/2003

LA 117/2003 vp

Lakialoite: Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

02.10.2003

Kansanedustaja

Akaan-Penttilä, Eero /kok

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2003 Päättynyt PTK 92/2003 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/2004 vp
Valmistunut

05.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 117/2003 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2004 Päättynyt PTK 103/2004 4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004 15
Päätös

Eduskunta hylkäsi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 157/2004 vp

​​​​