Valtiopaivaasia LA 117/2007

LA 117/2007 vp

Lakialoite: Siviilipalveluslaki ja lait eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Siviilipalveluslaki

Päätös

Hylätty

2. Laki pelastuslain 6 ja 52 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki vuosilomalain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki vankeuslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

8. Laki kielilain 39 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 f §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

11. Laki opintotukilain 16 e §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

12. Laki sotilasavustuslain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

13. Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

14. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

15. Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Siviilipalveluslaki

2. Laki pelastuslain 6 ja 52 §:n muuttamisesta

3. Laki vuosilomalain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

4. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

5. Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

6. Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

7. Laki vankeuslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

8. Laki kielilain 39 §:n muuttamisesta

9. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta

10. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 f §:n muuttamisesta

11. Laki opintotukilain 16 e §:n muuttamisesta

12. Laki sotilasavustuslain 1 §:n muuttamisesta

13. Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta

14. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

02.11.2007

Kansanedustaja

Arhinmäki, Paavo /vas

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2007 Päättynyt PTK 73/2007 36
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 9/2007 vp
Valmistunut

30.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät 2., 4. ja 7. -15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen sisältyvät 1., 3., 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 117/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2007 Keskeytetty PTK 91/2007 1
04.12.2007 Päättynyt PTK 92/2007 4 21-32
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2007 Keskeytetty PTK 95/2007 23
12.12.2007 Päättynyt PTK 96/2007 4 4-5
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 140/2007 vp