LA 117/2009 vp

Lakialoite: Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2009 Päättynyt PTK 122/2009
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta