LA 118/2008 vp

Lakialoite: Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Filatov, Tarja /sd

Muita allekirjoittajia

28

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2008 Päättynyt PTK 109/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta