LA 119/1997 vp

Lakialoite: Laiksi lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Isohookana-Asunmaa, Tytti /kesk

Muita allekirjoittajia

12

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1997 Poistettu PTK 150/1997
27.11.1997 Päättynyt PTK 152/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 57/1998 vp