Valtiopaivaasia LA 119/1999

LA 119/1999 vp

Lakialoite: Laki tieliikennelain 64 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tieliikennelain 64 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tieliikennelain 64 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

04.10.1999

Kansanedustaja

Vehkaoja, Marjatta /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1999 Päättynyt PTK 64/1999 10
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 2/1999 vp
Valmistunut

27.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoite LA 119/1999 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1999 Keskeytetty PTK 85/1999 5
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999 11
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1999 Päättynyt PTK 88/1999 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1999 Päättynyt PTK 90/1999 6
Päätös

Eduskunta pysyi toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 92/1999 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Asiasanat

​​​​