LA 119/2006 vp

Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Mustajärvi, Markus /vas

Muita allekirjoittajia

15

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2006 Päättynyt PTK 103/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta