LA 12/2000 vp

Lakialoite: Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Mertjärvi, Rauha-Maria /vihr

Muita allekirjoittajia

40

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2000 Päättynyt PTK 32/2000
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2001 vp
Valmistunut

13.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3., 5. ja 7. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 4. ja 6. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 8. lakiehdotus, että lakialoitte LA 12/2000 vp hylätään ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2001 Keskeytetty PTK 80/2001
15.06.2001 Päättynyt PTK 81/2001 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2001 Päättynyt PTK 83/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 197/1999 vp