Valtiopaivaasia LA 12/2003

LA 12/2003 vp

Lakialoite: Laki arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

08.04.2003

Kansanedustaja

Harkimo, Leena /kok

Muita allekirjoittajia

17

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2003 Päättynyt PTK 25/2003 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 38/2003 vp
Valmistunut

03.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 149 a § muutettuna, että lakialoitteen LA 155/2003 vp pohjalta hyväksytään 2. lakiehdotus ja että lakialoite LA 12/2003 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2003 Päättynyt PTK 105/2003 7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 7
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 135/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​