LA 120/2008 vp

Lakialoite: Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2009 ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2009

2. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Filatov, Tarja /sd

Muita allekirjoittajia

26

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2008 Päättynyt PTK 109/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta